Oppføringer av Maritha

Reisetid – fritid eller arbeidstid?

De fleste har en følelse om hvilken arbeidstid de har. Når en begynner på jobb og når en slutter. Som regel er arbeidstiden regulert i arbeidsavtale eller tariffavtale. Om en er på reise ifb. arbeidet er dette ofte mer uklart og arbeidstaker må ofte reise på sin egen fritid. I en dom avsagt av EFTA […]