ADVOKAT

Line Gjerstad Tjelflaat

lgt@tsadv.no
+47 474 45 132

Advokat Line Gjerstad Tjelflaat har bred kompetanse innenfor de fleste forretningsjuridiske fagfelt og arbeider i hovedsak innen arbeidsrett, generell forretningsjus, kontraktsrett og fast eiendom.  Hun har lang erfaring med tvisteløsning og prosedyre innenfor sine fagfelt.

Line har også lang erfaring som kurs og foredragsholder. Hun har blant annet flere undervisningsoppdrag for det juridiske fakultet i Bergen og har tidligere undervist jusstudenter ved Treider Fagskoler i Bergen. Line er også veileder for Masterstudenter ved juridisk fakultet, Universitetet i Bergen.

Spesialområder

 • Alminnelig forretningsjus
 • Arbeidsrett
 • Arv- og skifte
 • Eiendomsrett
 • Kontraktsrett
 • Plan- og bygningsrett
 • Selskapsrett
 • Tingsrett
 • Tvisteløsning og prosedyre

Arbeidserfaring

 • Advokatfirmaet Tjelflaat & Samdal AS, partner
 • Advokatfirmaet Tjelflaat, advokat og eier
 • UiB, det juridiske fakultet, sensor og veileder
 • Visma advokater AS, advokatfullmektig/advokat
 • Skatt vest, skattejurist i nemnds – og rettsseksjonen
 • RettAdvokat ANS, advokatfullmektig
 • RettAdvokat ANS, studentmedarbeider
 • UiB, Det Juridiske Fakultet, arbeidsgruppeleder
 • Nord Østerdalen Tingrett, praktikant
 • DLA Piper, praktikant

Verv

 • Nemndmedlem Utlendingsnemnda (UNE)
 • Diverse styreverv
 • Diverse undervisningsoppdrag, blant annet Juridisk fakultet UiB, NHH, Folkeuniversitetet